Bigfield Adventures

Paraxus

Jõudsite Paraxuse kaotatud linna, seadsite oma laagriplatsi üles. Nägite imelikku und sealsete elanike mälestustest. Järgmisel päeval avastasite ringi ning võitlesite goblinite ja kivikujudega. Teisel päeval leidsite luugi katakombidesse ning pärast mitmeid lahinguid, mis nii mõnelegi oleks võinud maksta nende elu, saite sissepääsukoodi. Järgmine teisipäev laskute linna alustesse puutumata katakombidesse, kus ootavad teid ees…

Comments

HeitiK HeitiK

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.