Snowflake bow

Marksman edge (+2 shooting if no move)

Description:
Bio:

Snowflake bow

Bigfield Adventures HeitiK HeitiK