Bigfield Adventures

Rescue

Täitsa hästi meeldis varem alustamine. Seekord lõpetasid seiklejad oma päästemissiooni, kus nad sattusid läbi juhuse ka väiksemat sorti pahalase peale, kelle asjade hulgast on näha viiteid käimasolevale invasioonile lääne poolt. Nii nagu goblineid kamandavad orkid, on neist kõrgemal positsioonil jälle hiiglased. Ning tundub et ka selle taga on keegi kavalam hiid, kes on vägesid koondanud ning ihub hammast Heligi- ja Freelandsi peale. Leitud võlupeegli ning kirjadega asute teele, teiega kaasas on ka 12 Nordmarkist pärit Saxa karavaniajajat ning vagunijuhti, kes näljast nõrgad ning poolkülmunud. Kuigi söögipoolist oleks neile piisavalt, on selle vedamine raske. Samuti on neile tarvis nahkadest soojad riided selga meisterdada ning kuidagi tuleks läbida ohtlikud mäekurud teel Watchgap Forti. See pole kindlasti lihtne ega ohutu ettevõtmine. Seda enam, et teel on kindlasti ringi liikumas rüüstajad ning röövlid ning mägedes elavad ka muud ohud.

Comments

HeitiK HeitiK

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.